Buskerud Geologiforening


Buskerud Geologiforening er et samlingssted for de som er
interessert i stein, klubben har som formål å fremme geologi som
hobby.
Vi har medlemsmøte den første mandagen hver måned og
åpent hus tredje mandag i måneden fra kl. 18.00 til ca. kl. 21.00 i
vårt klubblokale i Solbergveien 20,
3057 Solbergelva.Foreningen har eget bibliotek, mikroskop m/fotoutrustning, slipeutstyr m.m., samt samlinger av mineraler fra hele området.

I sommerhalvåret arrangerer vi steinturer til interessante geologiske forekomster. Ønsker du mer informasjon om oss kan du sende en
e-post til buskerud@geologiforening.no så kan vi sende deg mer informasjon om våre aktiviteter.

  For tips og kommentarer til disse sidene kontakt webmaster

Copyright Ó Buskerud Geologiforening