Møter og aktiviteter fremover

 

Mandag 6. januar
Foredragsholder: Per Halvor Sælebakke
Tema: Tro og viten om sølv og mineralmangfold i Kongsbergs gruver
 


Mandag 3. februar
Foredragsholder: Hans Arne Nakrem
Tema: En feltrapport fra Nordøst-Grønland - jakt på spennende fossiler fra krittperioden. Hans Arne Nakrem vi fortelle om feltarbeidet på Grønland i sommer. Metan-oppkommer ("methane cold seeps") fra tidlig kritt, med en spennende fossilbiota og litt fine kalkbergarter.
 


Mandag 2. mars
Foredragsholder: Harald K. Andersen
Tema: Vår eminente fotograf viser noen av sine makro/mikro bilder av mineraler og selvdyrkede krystaller
 


Mandag 6. april
Foredragsholder: Ikke klart
Tema: Ikke klart
 


Mandag 4. mai
Foredragsholder: Johan P. Nystuen
Tema: Bølgeslagsmerker i Seljordkvartsitten - en 1200 millioner år gammel innsjø?
 


Mandag 8 juni
Sommeravslutning med grilling


Mandag 7 september
Medlemsmøte der medlemene tar med sommerens funn og gjerne bilder fra funnet på en minnebrikke.
 


Mandag 5 oktober
Foredragsholder: Øyvind Thoresen
Tema: Norske mineraler, bilder av flotte mineralstuffer fra utvalgte funnsteder som: Kongsberg, Hardangervidda, Stange, Kjørholt, Seiland, Bømlo, Skedsmo og Snillfjord.

Øivind Thoresen er amatørgeolog og steinsamler med spesiell interesse for norske klassiske mineraler. Fikk interesse for stein og mineraler allerede ved 8-9 års alder og mange forekomster ble utforsket i nedslagsfeltet rundt familiens hytte i Sigdal i Buskerud.
Med mange interessante forekomster i nærheten, bl.a. Modum og Kongsberg ble interessen styrket gjennom ungdomsårene. Ble også etter hvert ikke bare interessert i mineralene men også historikken for flere norske mineralforekomster bl.a. områdene Kongsberg, Modum,Langesundsfjorden og Sulitjelma. De siste 12 årene spesialisert på makrofotografering av mineraler, og har deltatt i flere bokprosjekter og artikler både i inn og utland. Tar bilder ved behov for Naturhistorisk Museum i Oslo. Sitter i styret for Geologisk Museums Venneforening samt i arrangementskomiteen for Norsk Mineralsymposium.


Mandag 2 november
Foredragsholder: Ikke klart
Tema: Ikke klart
 


Mandag 7 desember
Foredragsholder: Det kan vel ikke bli andre enn Jørn H Hurum. :-)
Tema: Ikke klart


Møtene starter kl. 18.00, foredraget starter ca. 19.00.

På medlemsmøtene er lokalet åpent fra 18.00, foredraget starter ca. kl. 19.00. Det er tombola på hvert møte med trekning ca. 20.30.
 

 


Veibeskrivelse til klubblokalet finner du
her.

 

 

Copyright Ó Buskerud Geologiforening